Our Market Services
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Shërbimet tona të tregut

 

Strategjia e konsultimit

• Strategji & Qeverisje
• Shërbimet e futjes në treg
• Zgjidhjet e jashtme dhe të brendshme
• Menaxhimi i rriskut
  

Financa korporatave

• Shitjet & Blerjet
• Financimi i projekteve
• PPP (Partneritet Publik Privat) & Privatizimi
 

Menaxhim & zhvillim i projekteve

• Link (R&M)
• Menaxhimi i projekteve
• Mbikqyerje ekonomike e instituteve teknike ndërkombëtare të financimit