In- und Outsourcing Lösungen
«Ne falenderojmë Mattig
Management Partners për
mbështetjen e plotë dhe
dhe për ndihmën e pakrahasueshme
në krijimin e produkteve tona
në tregun rumun.»
Harald W. Kessler, CEO
Plasticos Packaging Group AG, Zug (CH)
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Zgjidhjet e jashtme dhe të brendshme
 Reduktimet e kostos rezultojnë direkt nga përmirësimi i performancës operative dhe ekonomike. Mattig Management Partners mund t’ju mbështesë në procesin e identifikimit të partnereve dhe vend-ndodhjeve të duhura për biznesin tuaj, duke standartizuar proceset e biznesit tuaj, duke përcaktuar burimin e potencialit dhe duke implementuar burimin e strategjisë në kompaninë tuaj.

 
Analiza
Pasi kemi analizuar tërësisht kompaninë tuaj dhe potencialin e saj të zhvillimit, ne krijojmë strategji që përshtaten me reduktimin e kostos. Ne fokusohemi tek rezultatet afat-gjata të zgjidhjeve ndihmuese dhe punojmë për të arritur optimizimin e vazhdueshëm e të qëndrueshëm të burimeve tuaja.
 
Ristrukturimi
Mattig Management Partners mund t’ju mbështesë nëpërmjet integrimit të tregjeve të reja të prokurimit në proceset tuaja të biznesit. Objektivi ynë është të mbajmë standarte të larta të cilësisë tuaj duke reduktuar kostot tuaja për të rritur konkurrencën.
 
Implementimi
Pas implementimit, Mattig Management Partners do të monitorojë proceset e reja për të siguruar që ato janë duke punuar saktë, do të mbështesë zhvillimin e një rrjeti të besueshëm furnizuesish dhe do të masë progresin në lidhje me cilësinë. Nëpërmjet bashkëpunimit tonë, do të integrojmë ekipin tuaj në procesin e plotë të ndryshimit. Kjo gjë çon në një raport të përmirësuar të çmimit dhe performancës dhe në një angazhim të qëndrueshëm nga ana e punonjësve tuaj.