Ne ju hapim rrugën –
shfrytëzoni mundësinë tonë!
Mattig Management Partners
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Mattig Management Partners
 

Firma
Mattig Management Partners është një kompani menaxhimi e pavarur që ofron konsulencë. Misioni ynë nxit bashkëpunim të ngushtë me klientët tanë për të zhvilluar minimizimin e kostos dhe rritjen e strategjive fitimprurëse, duke u nxitur nga një shfrytëzim i potencialit të rritjes në tregjet e reja evropiane.
 
Ne ofrojmë zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe ndër-disiplinore në fushën e shitjeve dhe blerjeve,tek shërbimet e hyrjes në treg, në burimet e jashtme dhe të brendshme, financimin e projekteve, menaxhimin e projekteve si dhe në kërkimet ekzekutive (Executive Search).Ne jemi duke e zgjeruar tregun tonë në mënyrë konstante në Evropën Juglindore dhe deri tani kemi zyra ë Zvicër, Rumani, Bullgari, Austri, Sllovaki dhe Shqipëri.
 
Si i krijomë vlerat
Ekipet tona ndërkombëtare të specialistëve, kombinojë aftësitë inxhinierike me aftësitë menaxhuese dhe njohuritë financiare know-how. Ne i plotësojmë njohuritë tona me kompetenca të forta shumë-kulturore për të ofruar konsultime gjithëpërfshirëse, ndërdisiplinore të menaxhimit në tregjet e kërkuara.
 
Ku të fokusohemi
Konsulencë menaxheriale nuk do të thotë të japësh një këshillë, por gjithashtu të zhvillohen dhe të implementohen zgjidhje. Ne fokusohemi në risinë e produktit dhe në strategjinë e tregut dhe projektojmë në mënyrë analoge një afërsi ndihmuese. Mattig Management Partners siguron burimet e nevojshme në fushën e marketingut dhe të personelit si dhe në fushën e inxhinierisë dhe planifikimit financiar.
 
Fuqitë tona e kanë ngritur folenë gjatë viteve të eksperiencës në Zvicër, një pozicionim i fortë në Evropën Jug-lindore dhe një afrim në një rrjet të gjerë të specialistëve përmes tregjeve tona që janë në qëndër të vëmëndjes.
 
Gjuhët
Mattig Management Partners ju jep mbështetje gjatë gjithë kohës në gjuhët angleze, gjermane, rumune, bullgare dhe shqipe.