/dbFile/45/ea115-c-60-1.jpg
«V Mattig Management Partners
sme našli spoľahlivého
a profesionálneho partnera
pri etablovaní  našej
dcérskej spoločnosti
v Rumunsku.»
Urs Zwicky, CEO IPS AG, Herisau (CH)
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Market Entry Services
 



Mattig Management Partners zabezpečí, aby vaša každodenná práca nabrala ten správny smer. Zosúladíme vašu podnikateľskú víziu s realitou, a tým dlhodobo posilníme konkurencieschopnosť vašej firmy. Nami ponúkané poradenstvo zahŕňa komplexnú starostlivosť pri rozbiehaní prevádzky na novom trhu a Green- alebo Brownfield Investments.
 
Analýza
Berieme si k srdcu vaše želania, aby sme vám mohli poskytnúť osnovu strategických rozhodnutí vám šitých na mieru. Pomocou hĺbkovej analýzy podnikového a trhového prostredia označíme silné a slabé stránky vašej firmy a odhadneme jej budúce šance a riziká na trhu. Definujeme víziu, misiu, model, vyvinieme riešenia ako aj koncepty a navrhneme vhodnú štruktúru.
 
Metóda
Naše tímy špecialistov budú sprevádzať vašu spoločnosť počas celého procesu a poskytovať potrebné infomácie. Ukážu vám spôsob vytvárania obchodných možností a zodpovedia otázky týkajúce sa legislatívy, administratívy, technického zabezpečenia odbytu ako aj financií.
 
Realizácia
Základom premeny je analýza a strategické plánovanie. Pomôžeme vám s organizáciou vašej spoločnosti, budeme monitorovať presadzovanie konkrétnych opatrení a dohliadneme na zavŕšenie projektov. Týmto spôsobom zaručíme vašu úplnú spokojnosť s dosiahnutými výsledkami.