Unsere Erfolgsgrundlagen
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Základ nášho úspechu
 

Kompetencia
Náš medzinárodný tím s fundovanými vedomosťami a vynikajúcimi kvalifikáciami sa neustále ďalej vzdeláva a dopĺňa poznatky, aby vám mohol kedykoľvek ponúknuť optimálne služby. Naši klienti môžu v MMP očakávať najlepsie informovaných a vysoko motivovaných zamestnancov.
 
Prepojenie
Naše služby poskytujeme v rámci komplexného prepojenia špecialistov v Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Rumunsku a Bulharsku. Medzi naše silné stránky patria priame kontakty na rozhodujúce osoby na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni.
 
Spoľahlivosť
Blízkosť ku klientovi ako aj otvorený a úprimný dialóg v zmysle férovej obchodnej spoločnosti má pre našu prácu zásadný význam. Samozrejmá a absolútna diskrétnosť tvoria základ nášho vzťahu ku klientovi.
 
Motivácia
Naši klienti môžu od nás očakávať absolútnu pripravenosť riešiť ich problémy. Každú úlohu považujeme za vyriešenú až vtedy, keď pre jednotlivé prípady každého mandanta nájdeme najlepšie možné riešenie a aplikujeme ho.
 
Komplexnosť
Uplatňujeme obozretnosť a zároveň hĺbkový pohľad na problém. U nás úzko spolupracujú odborníci z rôznych pracovných sfér pre vyhotovenie vyvážených riešení adekvátnych pre zákazníka. Naša rozpracovaná sieť presahuje národné, a naše schopnosti odborné hranice. Služby poskytované naším klientom sú komplexné a kvalitné.