Aktuell
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Aktuality
 

Mattig Management Partners: FinEERGo-Dom projekt

Mattig Management Partners je slovenským partnerom projektu FinEERGo-Dom. Tento štvorročný projekt, financovaný EÚ v rámci Horizon 2020 (Grantová dohoda č. 8470590), na základe úspešnej implementácie mechanizmu financovania energetickej efektívnosti budov v Lotyšsku (s názvom LABEEF), replikuje schému v ďalších piatich krajinách – v Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a v Rakúsku.