Projektmanagement
«Vďaka kvalifikovanému poradenstvu
a aktívnemu nasadeniu špecialistov
z Mattig Management Partners sme
ustálili permanentne svoju pozíciu v
sektore týkajúcom sa alternatívnej
energie v Rumunsku.»
Cristian Georgescu,
prezident ROKURA Srl., Bukuresť (RO)
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Projektový manažment
 Ako generálny dodávateľ preberieme za vás realizáciu vašich strategických iniciatív. Jasné štruktúry a prepojenie rozhodujúcich osôb sú dôležitým predpokladom pre splnenie špeciálnych úloh. Naše interdisciplinárne expertízy slúžia v plnej miere našim klientom. Vaše lokálne tranzakcie realizujeme vďaka fundovaným poznatkom z trhov juhovýchodnej Európy a vďaka nášmu pôsobeniu v siedmych lokalitách Európy.
 
Plánovanie
Trhové štúdie a dôkladné plánovanie tvoria základ každého úspešného projektu. Podporujeme manažment svojich klientov pri vyvíjaní, riadení a uskutočňovaní osobitých zámerov v juhovýchodnej Európe. Definujeme riziká, stanovujeme ciele a vypracovávame riešenia šité na mieru.
 
Metóda
Optimálna úprava sa zameriava na cieľ projektu a vypracované riešenia. Osobne a na odbornej úrovni vás budeme sprevádzať alebo preberieme kompletné zastúpenie vašej spoločnosti na našich pôsobiskách. Podporíme vás pritom širokou databázou, etablovanými metódami a dlhoročnými skúsenosťami.
 
Realizácia
Mattig Management Partners disponuje špeciálnymi štruktúrami a najmä internými kvalifikáciami pre úspešné podporovanie svojich klientov vo veciach prípravy, úpravy obchodných plánov, pri trhových štúdiách, integrácii nových investícií a oblastí obchodu ako aj adaptácii na novú obchodnú kultúru.