Vydláždime Vám cestu –
využite naše schopnosti!
Mattig Management Partners
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Mattig Management Partners
 

Spoločnosť
Mattig Management Partners je nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa podnikovým poradenstvom, ktorá spoločne so svojimi klientami rozvíja trvalé stratégie pre optimalizáciu nákladov a zvyšovanie zisku. Patrí sem najmä identifikovanie a využitie rastového potenciálu na nových trhoch. Vstúpili sme preto kontinuálne na trhy v juhovýchodnej Európe a naše pôsobenie v súčasnosti predstavujú pobočky v Švajčiarsku, Rumunsku, Bulharsku, Rakúsku a na Slovensku.
 
Ponúkame komplexné riešenia v oblastiach Market Entry Services, In- a Outsourcing, Mergers & Acquisitions, financovania projektov a projektového manažmentu ako aj Executive Search.
 
Kompetencie
V našom medzinárodnom tíme špecialistov kombinujeme inžinierske kompetencie s know-how podnikového hospodárstva a skúsenosti týkajúce sa otázok financovania a analýz.
 
Naše fundované odborné znalosti dopĺňame nevyhnutným porozumením kultúry, a tak ponúkame spoločnostiam komplexné poradenstvo a starostlivosť.
 
Zameranie
Nie sme poradcovia, vyvíjame riešenia. Zameriavame sa na inovácie tak z oblasti stratégií ako aj vyhľadávania produktov, ich umiestnenia na trhu a zabezpečenia zdrojov, najmä v otázkach financií.
 
Zaostrujeme na interdisciplinárne činnosti presahujúcu hranice. Vychádzajúc zo silných stránok, ktoré pramenia zo skúseností získaných v nemecky hovoriacich krajinách a juhovýchodnej Európe, analyzujú naši vysoko kvalifikovaní odborníci problémy a aplikujú riešenia.
 
Komunikácia
Komunikovať v nemeckom jazyku môžete so zamestnancami Mattig Management Partners vo všetkých našich pobočkách.