Projektfinanzierung
«Mattig Management Partners
poskytla našej spoločnosti
profesionálne poradenstvo
v oblasti financií a sprevád-
zala nás pri náležitých
rokovaniach.»
Dr. Gabriel Homotescu, Board President & General Manager Confex International SA, Bukarest (RO)
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Financovanie projektov
 Financovanie projektov je výzva, ktorá vyžaduje špeciálne znalosti. Podrobným poznaním trhu znižujeme finančné riziko pre poskytovateľa kapitálu aj prijímateľa kapitálu, zjednodušujeme a urýchľujeme priebeh vašich finančných plánov. Do financovania projektov zahŕňame celú škálu úverov, od bežných finančných nástrojov, cez podporu z fondov EU až po štátne príspevky.
 
Plánovanie
Pomocou reálnych a transparentných obchodných plánov je možné rozhovor s investorom zjednodušiť a štruktúrovať. V úzkej spolupráci s našimi klientami vyvíjame stratégie, podporujeme pri plánovní financií a likvidity ako aj pri hľadaní nových investorov.
 
Vedenie rokovaní
Expertízy našich poradcov, aktívne členstvá v špecializovaných spolkoch a vzťahy s rozhodujúcimi osobami z finančných kruhov znižujú finančné riziko vášho strategického projektu. Zúčastňujeme sa rokovaní a podporujeme vás počnúc prípravou na rozhovor až po sprevádzanie k finančnému partnerovi.
 
Reporting
Prevezmeme spravodajníctvo alebo spoločne s vami vybudujeme transparentný systém reportingu, ktorý vám uľahčí vedenie projektu a investorovi pomože nadobudnúť dôveru voči vám.