Executive Search
«Obsadením náročných manažérskych
pozícií expertami v našej dcérskejspoločnosti
v Rumunsku ste dokázali, že disponujete
prvotriednymi skúsenosťami a veľmi
dobrými kontaktmi získanými na trhu
a vo svojej branži.» »
Jochen Schlimme, vedúci Personal / Head of Corporate HR,
Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG,
Kabel-Automobiltechnik, Abensberg (D)
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Executive Search
 Mnohé spoločnosti narážajú pri nábore zamestnancov vo východnej Európe na hranice svojich možností. Konvenčné metódy častokrát nestačia pre získanie vysoko kvalifikovaného personálu na prvú a druhú úroveň vedúcich pozícií. Mattig Management Partners pre vás vyhľadáva a vyhodnocuje Top manažérov, a tým zabezpečuje stále vedúce sily vo vašej spoločnosti. Naše kompetencie sa opierajú o dlhoročné skúsenosti z východnej Európy, najmä Rumunska a Bulharska. Vývin miestnych pracovných trhov ako aj zvláštnosti lokálnych vedúcich síl poznáme dokonale a vieme vás skontaktovať s expatriotmi.
 
Analýza
V dôvernom rozhovore s klientom objasníme príčinu uvoľnenia pracovnej pozície, podnikové stratégie ako aj ideálny profil osobnosti, ktorou by mala byť pozícia obsadená. Na základe tejto východiskovej pozície detailne špecifikujeme pracovné miesto a urobíme analýzu cieľového trhu.
 
Identifikácia
Pomocou zoznamu cieľových firiem identifikujeme kvalifikovaných kandidátov, s ktorými sa priamo spojíme. Otestujeme ich spôsobilosť ako aj ochotu zmeniť pracovné miesto a urobíme užší výber.
 
Prezentácia
V individuálnych pohovoroch preveríme schopnosti každého uchádzača. Ozrejmíme jeho motiváciu, charakter a očakávania. Profil kandidátov s najlepšími vyhliadkami vám popíšeme v podrobnej správe a následne ich osobne predstavíme. Podporíme vás zároveň pri rokovaniach o zmluve a stojíme pri vás až kým vami vybraný uchádzač nastúpi na pracovnú pozíciu.