Mattig Management Partners: Neueröffnung Niederlassung Bratislava
 

Kontakt

Herr lic. iur. Josef Aregger, LL.M.
Bývalý veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku
Mattig Management Partners s.r.o.
Frantiskanske Namestie 7
SK-811 01 Bratislava
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Mattig Management Partners: Otvorenie novej pobočky v Bratislave
 

Koncom februára 2011 otvorila Mattig Management Partners AG novú pobočku v Bratislave. Nezávislá poradenská spoločnosť so sídlom v Švajčiarsku má svoje zastúpenie už viac ako päť rokov v Rumunsku, Bulharsku a Rakúsku.
Pobočka spoločnosti Mattig Management Partners v Bratislave, ktorú vedie bývalý veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku lic. iur. Josef Aregger LL.M., sa špecializuje na ekonomické poradenstvo. Ide predovšetkým o podporu nemeckých firiem, Networking a úzku spoluprácu s úradmi (menovite na obecnej úrovni). Tím na Slovensku podporuje zahraničné spoločnosti pri vstupe na slovenský trh, preberá zastúpenie (švajčiarskych) firiem v Bratislave, odľahčuje klientov od povinností týkajúcich sa financií a účtovníctva a odovzdáva kvalifikované posudky o ročnej uzávierke (revízie).
 
Okrem toho vyvíjajú zamestnanci firmy Mattig riešenia v otázkach rizikového manažmentu a finančného plánovania. Zaoberajú sa právnymi previerkami týkajúcimi sa zvyšovania a znižovania kapitálu, špeciálnymi kontrolami ako aj jednotlivými objednávkami klientov, napr. Due Diligences alebo previerka interných kontrolných systémov (IKS). Právne a daňové služby sa využívajú aj pri zakladaní a reštrukturalizácii spoločností, právnej úprave nástupcov, vytváraní zmlúv a ďalších obchodných zámeroch.
 
Správa, marec 2011