Noi netezim calea spre success –
cunoştinţele noastre sunt avantajul
dumneavoastră!
Mattig Management Partners
Mattig-Suter und Partner Schwyz

Mattig Management Partners
 

Despre noi
Mattig Management Partners este o companie independentă, care oferă servicii de consultanţă managerială.
 
Echipa noastră lucrează în strânsă colaborare cu mandatarii săi, pentru a dezvolta cele mai rentabile strategii de reducere a costurilor si majorare a profitului, cu scopul unei utilizări eficiente a potenţialului de creştere pe piaţa din Europa de Sud-Est.
 
Oferim soluţii ample şi interdisciplinare in domeniile fuziuni şi achiziţii, servicii de intrare pe piaţă, insourcing şi outsourcing, finanţare şi management de proiecte, precum şi servicii de executive search.
 
Ne extindem în mod constant prezenţa pe piaţa europeană, având în prezent sedii în Elveţia, România, Bulgaria, Austria şi Slovacia.
 
Cum creăm valoare
Echipele noastre internaţionale de experţi îmbină aptitudini ingineresti cu abilităţi manageriale şi know-how financiar. Cunoştinţele noastre aprofundate le întregim cu ample competenţe culturale, oferindu-vă în acest mod servicii de consultanţă complete pe pieţele emergente.
 
Focalizare
Serviciile noastre de consultanţă nu se limitează doar la oferirea de informaţii, ci se extind până la elaborarea şi implementarea de soluţii. Ne focalizăm atenţia asupra inovaţiei în ceea ce priveşte strategia de produs şi de piaţă şi elaborăm modalităţi analoge de sourcing. Mattig Management Partners oferă resursele necesare in domeniile marketing, personal, dezvoltare şi planificare financiară.
 
Competenţe lingvistice
Experienţa noastră îndelungată în Elveţia şi Europa de Sud-Est, precum şi reţeaua internaţională de specialişti cu calificări deosebite din care facem parte sunt doar două dintre avantajele pe care le prezintă firma noastră. Vă stăm oricând la dispoziţie în limbile română, germană, engleză şi bulgară.